Power of diversity - Crossing Lines/Bytom

BeCeK bierze udział w międzynarodowym przedsięwzięciu będącym elementem olbrzymiego projektu Power of Diversity (Siła Różnorodności), Crossing Lines/Bytom, który jest współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej (EACEA) w ramach programu Kreatywna Europa (Creative Europe). Power of Diversity -  the Crossing Lines Project / Bytom to międzynarodowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej łączący hip hop, rap oraz sztukę realizacji teatralnych widowisk plenerowych. W projekcie bierze udział 10 instytucji i festiwali teatralnych z siedmiu krajów: Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz Danii.  
 
Pierwszy etap stanowiły warsztaty teatralne organizowane przez każdą z instytucji partnerskich w swoim mieście. Warsztaty w Bytomiu odbywały się w kwietniu i maju 2016 r. Prowadzili je artyści i instruktorzy z Niemiec: Sigrun Fritsch, Luka Fritsch (Teatr PAN.OPTIKUM) i Robin Haefs (członek zespołu Rapucation), Nina Feyzi Shandi, Gitanjali Schmelcher. Program warsztatów  obejmował rap, hip hop, pracę z tekstem, taniec oraz zajęcia aktorskie. Prezentacja stanowiąca rezultat spotkań została zaprezentowana w podczas 18. Międzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA 2016 roku. 
 
Trzy, wybrane przez prowadzących, osoby z grupy warsztatowej z Polski zostały zaproszone do współtworzenia wielkiego międzynarodowego widowiska plenerowego, którego produkcja odbywała się we Freiburgu w siedzibie teatru PAN.OPTIKUM, lidera projektu. I tam też została zrealizowana premiera tego plenerowego widowiska obejmującego wielką scenografię, kilkudziesięciu uczestników ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie, przed widownią liczącą blisko 6 tysięcy widzów.  
 
Te młode osoby z Bytomia to: Anna Orkisz, Bartek Gawęcki i Karolina Grzegorzewicz
 
Relacja z tej premiery dostępna jest na stronie projektu pod adresem: 
www.power-of-diversity.eu
 
 
Europejskie tourne tego plenerowego widowiska obejmuje wszystkie kraje biorące udział w projekcie. W Bytomiu zostanie zaprezentowane w maju 2018 roku. Miejsce realizacji to Rynek. Będą w nim brać udział nie tylko uczestnicy projektu ze wszystkich krajów partnerskich (42 wykonawców), ale także osoby uczestniczące w warsztatach w roku 2016, czyli blisko 30 młodych adeptów sztuki z Bytomia. 
 
Warto tutaj dodać, że premiera odbiła się szerokim echem w mediach nie tylko niemieckojęzycznych, ale ogólnoeuropejskich. Dość powiedzieć, że przedstawiciele EACEA oraz Departamentu Kultury Komisji Europejskiej, którzy byli świadkami premiery, włączyli ten projekt do prezentacji w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w czerwcu 2018 podczas European Youth Event (EYE2018), czyli tuż po realizacji tego spektaklu w Bytomiu.

 

 

 

Power of diversity Crossing Lines/Bytom to projekt, który jest współfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej.